วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา

บทความล่าสุด

แนวปฏิบัติการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 15:00 น.

 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

01.ตัวอย่างแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจ
-ตัวอย่าง 1 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ และ
-ตัวอย่าง 2 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ...Click...

02.ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ
-ตัวอย่าง 3.1 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ (วัสดุคงเหลือ) ...Click...
-ตัวอย่าง 3.2 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ...Click...

03.ตัวอย่างแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จ
-ตัวอย่าง 4 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

04.ตัวอย่างรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง
- ตัวอย่าง 6 รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของ และ บันทึกการให้ถ้อยคำการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/สูญไป/ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

05.ตัวอย่างขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ
-ตัวอย่าง 7 ขออนุมัตจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ และตัวอย่าง 8 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

06.ตัวอย่างลงนามในประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
-ตัวอย่าง 9 ลงนามในประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน ...Click...

07.ตัวอย่างประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
-ตัวอย่าง 10 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

08.ตัวอย่างรายงานผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด
-ตัวอย่าง 11 รายงานผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด ...Click...

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2021 เวลา 07:14 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-3005 - 6000-0012-0705-5000,
6000-0012-0705-6008 - 6000-0012-2211-5003,
6000-0012-2211-6001 - 6000-0012-5520-3007


 

 
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย(กองคลัง)
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2021 เวลา 15:33 น.

 


ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย(กองคลัง)

CLICK เพื่อเปิดดูไฟล์ PDF


 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนเมษายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:30 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน เมษายน 2564 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-3005 - 6000-0012-0702-6001,
6000-0012-0702-8007 - 6000-0012-0830-8002,
6000-0012-0830-9000 - 6000-0012-2931-1001,
6000-0012-3358-4007 - 6000-0012-5460-0005


 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนมีนาคม 2564
วันพุธที่ 07 เมษายน 2021 เวลา 20:27 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 26 เมษายน 2564
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0703-5002,
6000-0012-0703-6000 - 6000-0012-1071-1003,
6000-0012-1071-2001 - 6000-0012-3600-2007,
6000-0012-3600-3005 - 6000-0012-5460-0005


 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 39

สถิติ

สมาชิก : 5310
Content : 400
เว็บลิงก์ : 29
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1264173