ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การจัดการซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีสอบราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)"
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2015 เวลา 15:09 น.

 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การจัดการซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีสอบราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (electronic market : e-market) และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bidding : e-bidding)" วันเสาร์ที่ 19 และ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถ download เอกสารเพื่อนำมาใช้งาน ณ วันที่อบรม ได้ดังนี้

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไฟล์ word .ไฟล์ pdf

2. เปรียบเทียบเกณฑ์การพิจารณา ไฟล์ pdf,ไฟล์ word

3. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (electronic market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bidding : e-bidding) ไฟล์ pptx,ไฟล์ ppt(97-2003),ไฟล์ pdf

4. การพัสดุภาครัฐ ไฟล์ pptx,ไฟล์ ppt(97-2003),ไฟล์ pdf

5. กำหนดการโครงการฝึกอบรม ไฟล์ pdf

6. โครงการฝึกอบรม ไฟล์ pdf

 

 
ขออนุมัติกำหนดแบบเกี่ยวกับเงินฝากธนาคารและการขออนุมัติปิดสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อนำส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2015 เวลา 16:23 น.

 

ขอแจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย/โครงการศึกษาภาคพิเศษ (กองคลัง)

ขออนุมัติกำหนดแบบเกี่ยวกับเงินฝากธนาคารและการขออนุมัติปิดสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อนำส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัย

 

 
ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559
วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2015 เวลา 16:41 น.

 

ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559 ดาวน์โหลด รายละเอียด...

 

 
ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย จากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 10:11 น.

 

ขออนุมัติกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (เพิ่มเติม)

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง

 

 
KPI Template รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน รายงานแผนและผล รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2015 เวลา 18:07 น.

 

  • kpi_template ปี 58 กองคลัง รอบ 6 เดือน ...-click-
  • kpi_template ปี 58 กองคลัง รอบ 9 เดือน...-click-
  • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กค. สธก. รอบ 6 เดือน...-click-
  • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กค. สธก. รอบ 9 เดือน-click-

 

 
บทความ อื่นๆ ...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 32 จาก 38

สถิติ

สมาชิก : 5310
Content : 395
เว็บลิงก์ : 29
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1247970