ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเครือข่ายงานด้านนโยบายและแผนและการคลังประจำปีงบประมาณ 2557 ภาคบ่าย (ผอ.ธีระ ทองประกอบ)
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2014 เวลา 09:42 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเครือข่ายงานด้านนโยบายและแผน
และการคลังประจำปีงบประมาณ 2557
ภาคบ่าย
(ผอ.ธีระ ทองประกอบ)

 • แบบฟอร์มสรุปขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (19 ขั้นตอน) excel
 • แบบฟอร์มสรุปขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (19 ขั้นตอน) pdf
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปปช.) pdf
 • กำหนดระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ
  (สำนักนายกรัฐมนตรี) pdf
 • แผนภาพองค์ประกอบการบริหารจัดการด้านการพัสดุ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  (ตามระเบียบสำนนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 และ ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการพัสดุ 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) pdf

 

 
การตั้งค่า VPN-Client เพื่อเข้าใช้ระบบบัญชี 3 มิติ (สำหรับสาขาวิทยบริการฯ)
วันอังคารที่ 08 มกราคม 2013 เวลา 23:41 น.

 

สำหรับสาขาวิทยบริการฯ ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบัญชี 3 มิติได้ ให้ทำการตั้งค่า vpn-client (ตามคู่มือด้านล่าง) และล็อกอินเข้าสู่ vpn-server ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนทุกครั้งจึงจะสามารถเข้าใช้ระบบบัญชี 3 มิติได้ สำหรับการใช้งาน internet ทั่วไป ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องล็อกอินเข้าสู่ vpn-server ครับ

ดูรายละเอียดการตั้งค่า vpn-client ได้ที่นี่

1. สำหรับเครื่อง windows xp

2. สำหรับเครื่อง windows 7

 

 
หลักการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนประราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกาศใช้ฯ
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 10:32 น.

 

มติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 5.14 ครั้งที่ 28/2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557


เรื่อง หลักการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนประราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกาศใช้ หรือ ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 • มติ ก.บ.ม.ร. click
 • เอกสารแนบ click

 

 
งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:08 น.

งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2014 เวลา 15:45 น.

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง คลิกที่นี่

 

 

 

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 34 จาก 38

สถิติ

สมาชิก : 5310
Content : 395
เว็บลิงก์ : 29
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1247970