ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ประกาศ เรื่องขออนุมัติเบิกใบเสร็จรับเงิน
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2020 เวลา 15:53 น.

 

เรื่อง ขออนุมัติเบิกใบเสร็จรับเงิน ... Click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 
เรื่องการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2563
วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2020 เวลา 11:40 น.

 

เรื่องการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2563 สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถยื่นแบบเลือกและตรวจสิทธิ ได้ที่ http://www.sso.go.th ...Click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 
การดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2020 เวลา 10:03 น.

 

การดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

  • มติ ก.บ.ม.ร. วาระที่ 5.1 ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 คลิก
  • บันทึกข้อความ การดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 คลิก
  • แบบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ระบบe-Payment) แบบบุคคลภายนอก ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง คลิก
  • แบบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ระบบe-Payment) แบบบุคลากร คลิก

 

แบบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ระบบe-Payment)แบบบุคคลภายนอก ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 เวลา 17:10 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0702-1002,
6000-0012-0702-4006 - 6000-0012-0830-5016,
6000-0012-0830-6006 - 6000-0012-2647-1014,
6000-0012-2647-2004 - 6000-0012-4789-1000

 

 
ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ส่งคืนใบสำคัญรับเงิน ภายในวันที่ 15ธันวาคม 2562
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 11:36 น.

 

ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ส่งคืนใบสำคัญรับเงิน ภายในวันที่ 15ธันวาคม 2562

  1. เดือน กันยายน คณะนิติศาสตร์,คณะสื่อสารมวลชน,คณะวิทยาศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์
  2. เดือนสิงหาคม  คณะสื่อสารมวลชนเงินอุดหนุนบุคลากรที่อบรมภาษาต่างประเทศ
ที่คุณพรทิพย์ ตู้ทอง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 36

สถิติ

สมาชิก : 5305
Content : 380
เว็บลิงก์ : 29
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1207463