วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ผู้มีสิทธิได้รับเงินเฉพาะเดือนก.ย.51 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2008 เวลา 17:03 น.

image แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงิน สำหรับเอกสารการตั้งหนี้เฉพาะเดือนกันยายน 2551

คลิกดูรายละเอียดที่นี่