ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ดูสถานะยืนยันงปม.และใบแจ้งหนี้ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2008 เวลา 22:01 น.

image ท่านสามารถดูรายงานแสดงการตรวจสอบสถานะยืนยันงบประมาณปี 2552 และ ตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้ หากหน่วยงานใดไม่แจ้งยืนยันงบประมาณปี 2552 และ สถานะใบแจ้งหนี้ จะไม่สามารถใช้งบประมาณปี 2552 ได้

คลิกดูรายละเอียดที่นี่