ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 03 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 21:23 น.

ภาพกิจกรรม งานทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๒๕๕๒