วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 17:46 น.

ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๒