วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
สรุปการบันทึกค่ารักษาพยาบาล PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.

สรุปการบันทึกรายการของ ค่ารักษาพยาบาล ทั้งงบคลังและงบรายได้ของ ปีงบประมาณ 2550 คลิกที่นี่