วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2009 เวลา 17:37 น.

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒