ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แจ้งการเปิดใช้งานระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง PO PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2009 เวลา 10:28 น.

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (po) จะสามารถ login เข้าใช้งานได้ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 8.30 เป็นต้นไป