วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:31 น.

กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒