ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:31 น.

กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒