วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
สัมมนาประจำปี 2553 PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 04 มีนาคม 2010 เวลา 14:19 น.

 
ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2553 กองคลัีงจัดสัมมนาประจำปีซึ่งจะทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาได้ทางกองคลังจึงขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย