วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2010 เวลา 09:57 น.

ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓