วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ PDF พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 00:00 น.

ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓