วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2010 เวลา 00:00 น.

กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓