วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
การเบิกจ่ายเงินให้อธิการบดีและรองอธิการบดี PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
โครงการได้สรุปหน่วยงานที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินให้อธิการบดีและรองอธิการบดีต่าง ๆ คลิกที่นี่