วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
คำอธิบายหมวดสินทรัพย์และอายุการใช้งาน PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
คำอธิบายหมวดสินทรัพย์และอายุการใช้งานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์เก่าและใหม่ หากมีปัญหาสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 8056-7 คลิกที่นี่