วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:29 น.

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555

สามารถชมได้ที่ facebook กองคลัง