วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2012 เวลา 17:21 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

ประมวลภาพกิจกรรม
กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน ณ ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าชม vdo หรือรับชมได้ทาง facebook กองคลัง 
หรือชมอัลบัมรูปได้ที่นี่ click