วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2013 เวลา 19:14 น.

 

ภาพจากกล้องอ้น ภาพจากกล้องนุ

ภาพจากกล้องอ้น                                          ภาพจากกล้องนุ

                 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ                  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วันที่ 23 กันยายน 2556
หรือสามารถชมภาพนิ่งและวิดีโอ ทั้งหมดจากเพื่อนๆ ชาวกองคลังได้ที่ เฟสบุ๊คกองคลัง