ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2013 เวลา 19:14 น.

 

ภาพจากกล้องอ้น ภาพจากกล้องนุ

ภาพจากกล้องอ้น                                          ภาพจากกล้องนุ

                 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ                  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 วันที่ 23 กันยายน 2556
หรือสามารถชมภาพนิ่งและวิดีโอ ทั้งหมดจากเพื่อนๆ ชาวกองคลังได้ที่ เฟสบุ๊คกองคลัง