ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 เวลา 12:51 น.

 

ภาพจากกล้องพี่มุก ภาพจากกล้องพี่เอ็กซ์
ภาพจากกล้องมุก ภาพจากกล้องเอ็ก
ภาพจากกล้องนุ ภาพจากกล้องอู๋
ภาพจากกล้องนุ ภาพจากกล้องอู๋

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต
แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557
วันที่ 5 กันยายน 2557
หรือสามารถชมภาพนิ่งและวิดีโอ ทั้งหมดจากเพื่อนๆ ชาวกองคลังได้ที่ เฟสบุ๊คกองคลัง