ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 PDF พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2014 เวลา 15:34 น.

 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต 
แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2557
วันที่ 5 กันยายน 2557
the memory of love

สามารถเข้าชม สมุด friendship ของผู้เกษียณ ได้โดยคลิกที่ภาพด้านบน