ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2015 เวลา 23:26 น.

 

ประมวลภาพกิจกรรม
กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตะเวน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558


คลิกที่ภาพเพื่อเข้าชมได้ทาง facebook กองคลัง