วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ตรวจสอบงบประมาณและใบแจ้งหนี้ ปี2551 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 22:57 น.

เรื่อง ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณประจำปี 2551 และตรวจสอบใบแจ้งหนี้ในระบบบัญชี 3 มิติ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากบันทึกข้อความ