วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 2021 เวลา 15:27 น.

 

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564