วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2007 เวลา 18:37 น.
แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนบุคลากรที่อบรมภาษาที่สองประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2550 คลิกได้ที่นี่