ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2007 เวลา 23:15 น.

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2549