ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
สถานที่ทำงานภายในกองคลัง PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2007 เวลา 23:25 น.

 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง

 

 

งานงบประมาณ

 

งานพัสดุ 

 

งานการเงิน 

 

งานบัญชี 

โครงการบัญชี 3 มิติ

รับสมัครนักศึกษาที่ vkb