ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 937
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1697
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1433
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1475
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 5487
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1917
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2112
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2787
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2444
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 2046
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 5151
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7584
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 4253
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 4126
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4995
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 10038
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 10549
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 8373
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 4094
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 19610
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 8644
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 8027
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 11411
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5671