ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 815
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1561
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1335
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1380
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 4998
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1777
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1998
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2671
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2341
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1937
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 5044
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7465
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 4125
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3957
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4873
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 9911
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 10360
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 8251
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3993
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 19330
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 8259
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 7707
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 11070
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5526