ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 1012
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1735
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1461
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1502
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 5694
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1957
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2147
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2823
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2472
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 2079
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 5185
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7616
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 4284
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 4174
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 5028
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 10080
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 10608
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 8415
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 4123
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 19715
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 8760
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 8124
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 11537
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5706