ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 754
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1379
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1284
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1321
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 4672
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1728
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1949
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2615
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2275
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1884
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4973
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7385
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 4030
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3894
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4805
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 9838
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 10284
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 8194
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3939
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 19153
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 7981
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 7481
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 10754
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5460