ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 1123
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1852
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1560
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1585
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 6063
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 2047
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2227
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2910
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2562
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 2164
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 5264
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7708
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 4374
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 4320
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 5110
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 10179
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 10754
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 8503
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 4204
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 20336
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 9073
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 8491
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 12052
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5811