ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 888
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1636
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1383
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1426
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 5330
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1863
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2062
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2732
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2397
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1990
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 5099
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7528
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 4202
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 4067
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4938
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 9979
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 10460
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 8306
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 4043
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 19455
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 8465
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 7887
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 11232
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5606