ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 855
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1598
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1357
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1403
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 5224
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1831
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2032
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2698
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2370
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1960
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 5070
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7492
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 4166
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 4013
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4903
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 9941
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 10407
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 8281
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 4020
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 19388
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 8366
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 7792
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 11153
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5558