ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 779
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1458
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1304
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1348
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 4806
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1748
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1965
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2638
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2313
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1905
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 5011
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7418
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 4061
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3916
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4837
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 9878
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 10312
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 8221
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3963
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 19235
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 8104
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 7585
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 10949
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5485