ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 753
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1377
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1282
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1319
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 4667
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 1727
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1949
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2611
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2274
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 1883
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 4971
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7382
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 4030
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 3892
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 4804
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 9837
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 10282
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 8193
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 3938
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 19152
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 7977
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 7480
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 10752
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5459