วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง 3130
2 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 5319
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 16484
4 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 29231
5 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย 6920
6 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 11507
7 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 12617
8 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 7241
9 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 2639
10 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 7652
11 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 6058
12 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 13752
13 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 11583
14 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 34903
15 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 5507
16 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 44853
17 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 39354
18 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 213142
19 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 13548
20 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 17921
21 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 15096
22 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 15533