วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แนวปฏิบัติการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1564
2 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1166
3 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 4322
4 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 14362
5 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 28612
6 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย 6272
7 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 10560
8 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 11854
9 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 6683
10 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 2297
11 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 7157
12 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 5704
13 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 13197
14 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 10979
15 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 33787
16 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 5114
17 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 44065
18 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 38574
19 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 210565
20 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 12937
21 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 17149
22 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 13604
23 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 13379