วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1580
2 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 4624
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 14990
4 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 28779
5 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย 6441
6 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 10803
7 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 12043
8 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 6934
9 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 2380
10 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 7287
11 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 5781
12 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 13360
13 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 11149
14 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 34052
15 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 5213
16 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 44398
17 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 38792
18 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 211413
19 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 13140
20 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 17383
21 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 14086
22 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 14166