วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
เอกสารทั่วไป
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 14:24 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

     ตามที่คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ร่วมกันดำเนินการร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554 - 2557) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดย ทปม.พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และมีมติอนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554 - 2557) มหาวิทยาลัยรามคำแหงไปแล้วนั้น ... อ่านต่อ

click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2554-2557) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 11:05 น.

 

ความเสียง

การบริหารความเสี่ยง (risk management)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการฝึกอบรมบริหารความเสี่ยงวันที่ 22  พ.ย. 53

download เอกสารประกอบ

 

 
แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ (เพิ่มเติม) และปฏิทินการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2010 เวลา 13:30 น.

 

image     

แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ (เพิ่มเติม) และปฏิทินการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของ สตง. เรื่องการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2010 เวลา 17:49 น.

 
       อ้างถึงข้อสังเกตในการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อเสนอแนะไว้ในรายงานการปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2550 โดยได้สั่งการให้สำรวจสินทรัพย์ถาวรที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ในครอบครองและนำมาบันทึกในระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวรของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีมติในที่ประชุม ทปม. (เอกสารแนบ 1) ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมติของที่ประชุม อ่านต่อ...
 

 
ปฏิทินการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ2553 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2009 เวลา 10:07 น.

รายงานการเบิกจ่ายเงินและขออนุมัติกำหนดปฏิทินการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ2553 คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 4