ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ข่าวสามมิติ
ประกาศ ขอให้ทุกหน่วยงานมารับใบสำคัญเงินภาษา PDF พิมพ์
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2017 เวลา 10:43 น.

 

ประกาศ ขอให้ทุกหน่วยงานมารับใบสำคัญเงินภาษา มารับได้ที่ คุณพรทิพย์ ตู้ทอง กองคลัง ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

 
ประกาศ ขอให้ทุกหน่วยงานมารับใบสำคัญรับเงินอุทิศเวลา PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017 เวลา 14:33 น.

 

ประกาศ ขอให้ทุกหน่วยงานมารับใบสำคัญรับเงินอุทิศเวลา มารับได้ที่ คุณพรทิพย์ ตู้ทอง กองคลัง ใน วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2017 เวลา 15:02 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0701-4007,
6000-0012-0701-6002 - 6000-0012-0829-5001,
6000-0012-0830-2005 - 6000-0012-2646-9000,
6000-0012-2647-0008 - 6000-0012-3600-3005

 

 
กองคลังขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน กรุณาส่งคืนใบสำคัญรับเงิน เดือน พ.ค., ส.ค. และ ก.ย. 2560 PDF พิมพ์
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017 เวลา 18:10 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

กองคลังขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน กรุณาส่งคืนใบสำคัญรับเงิน เดือน พ.ค., ส.ค. และ ก.ย. 2560 ให้แล้วเสร็จก่อน เงินอุดหนุนภาษาต่างประเทศและเงินอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

 

 
เอกสารการฝึกอบรม egp รุ่นที่ 1, 2, 3 ระหว่างวันที่ 20-21 และ 27-30 พฤศจิกายน 2560 PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:20 น.

 

เอกสารการฝึกอบรม egp
รุ่นที่ 1, 2, 3 ระหว่างวันที่ 20-21 และ 27-30 พฤศจิกายน  2560

  1. คู่มือ e-market ฉบับย่อ ...click...
  2. คู่มือ e-Bidding_ฉบับย่อ  ...click...
  3. คู่มือการเพิ่มโครงการ – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงื่อนไข : (ข)  ...click...
  4. ภาพรวม EGP ระยะที่ 4  ...click...
  5. คู่มือการเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์  ...click...
  6. คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา – บริหารสัญญา  ...click...

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 21