ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ประกันคุณภาพ
เอกสารถ่ายทอดตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 กองคลัง PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2023 เวลา 13:41 น.

 

  • เอกสารถ่ายทอดตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 กองคลัง ...-click-...

 

 
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 กองคลัง PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 03 มกราคม 2023 เวลา 00:00 น.

 

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...-click-...

  • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...-click-...

 

 
รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 และKPI รอบ 9 เดือน PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 01 กรกฏาคม 2022 เวลา 00:00 น.

 

  • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน...-click-...

  • KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง รอบ 9 เดือน (ต.ค.64-มิ.ย.65)...-click-...

 

 
รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 และ KPI รอบ 6 เดือน PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2022 เวลา 00:00 น.

 

  • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน ...-click-...

  • KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.2565) ...-click-...

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 13