วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ประกันคุณภาพ
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 สำหรับงวด 1 ปี ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:33 น.

 

ก ารบริหารเงินงบประมาณและรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555

การบริหารเงินงบประมาณและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 สำหรับงวด 1 ปี ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
click

 

 
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 สำหรับงวด 6 เดือน ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:39 น.

 

การบริหารเงินงบประมาณและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 สำหรับงวด 6 เดือน

การบริหารเงินงบประมาณและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 สำหรับงวด 6 เดือน ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
click

 

 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555-2558) และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2554
  • แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) กองคลัง...-click-
  • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 กองคลัง...-click-

 

 
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2554 สำหรับงวด 6 เดือน ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:30 น.

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

การบริหารเงินงบประมาณและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2554 สำหรับงวด 6 เดือน ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
click

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 9 จาก 11