ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 พิมพ์
วันจันทร์ที่ 01 ธันวาคม 2008 เวลา 21:41 น.

กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550