ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 พิมพ์
วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:32 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0706-6007,
6000-0012-0706-7005 - 6000-0012-2058-8011,
6000-0012-2058-9001 - 6000-0012-5066-7008