วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
คลังบทความ

ค้นหา 

 • กระดานแสดงความคิดเห็นใหม่

   ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นที่กระดานแสดงความคิดเห็นใหม่  โดยคลิกที่เมนู กระดานแสดงค...
 • วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก

  เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี และชาวรามคำแหงร่วมทำบุญตักบาตร...
 • แจ้งปิดระบบเวลา 16.30 น.

  วันนี้ตั้งแต่เวลา 16.30-06.00 น. จะทำการปิดระบบบัญชี 3 มิติ เนื่องด้วยสถาบันคอมพิวเตอร์จะทำการเปล...
 • แจ้งปิดระบบในเวลา 15.30 น.

  เนื่องจากเกิดปัญหาบางประการ ทางเราจึงขอปิดระบบเพื่อปรับปรุง ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ขออภัยมา ณ.ท...
 • วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดีและชาวรามคำแหงร่วมทำบุญถวายเที...
 • ชี้แจงเรื่องการเบิกเงินล่าช้า

  การทำงานของระบบ3มิติไม่ได้ช้าค่ะ โดยปรกติแล้วการส่งเรื่องมาเบิกที่กองคลังนั้นจะไม่ได้ร...
 • รายงานแสดงร้อยละของความสำเร็จ

  รายงานแสดงร้อยละของความสำเร็จในการบันทึกรายการเข้าระบบบัญชีเจ้าหนี้โดยคิดจาก จำนวนราย...
 • รายงานแสดงจำนวนวันที่พิมพ์เช็ค

  รายงานแสดงจำนวนวันที่พิมพ์เช็ค นับจากวันที่หน่วยงานตั้งหนี้ โดยคิดจาก ข้อมูลที่บันทึกเข...
 • ร้อยละความสำเร็จและจำนวนวันที่พิมพ์เช็ค

    รายงานแสดงร้อยละของความสำเร็จในการบันทึกรายการเข้าระบบบัญชีเจ้าหนี้โดยคิดจาก จำนวนร...
 • แนวปฏิบัติการกันเงิน/ขยายเงินกันปี2550

  ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังได้มอบหมายให้โครงการฯ 3 มิติ ตรวจสอบรูปแบบและวิธีการกันเงิน/ขยาย...
 • การทำสัญากับบริษัทโคเน่ไทยลิฟท์

  สำหรับงบประมาณปี 2551 หน่วยงานใดที่ต้องทำสัญากับบริษัทโคเน่ไทยลิฟท์ ขอความกรุณาให้หน่วยงา...
 • โปรแกรมบัญชีสำหรับโครงการพิเศษ

  ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2550 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. จะจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำหรับโครงการพิเ...
 • จัดฝึกอบรมระบบบัญชี 3 มิติ

  โครงการฯ 3 มิติ จะจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ สำหรับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้เดิม พร้อมทั...
 • แจ้งสาขาวิทยบริการฯ ทุกสาขา

  เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการ ฯ ทุกสาขา ที่จะเข้ามาฝึกอบรมระบบบัญชี 3 มิติ ขอความกรุณาให้ท่า...
 • ขอชี้แจงเรื่องฝึกอบรม

  ตามหนังสือที่ สธ.0518.01/พิเศษ ลงวันที่ 18 กันยายน 2550 แจ้งเรื่องการฝึกอบรมการใช้งานระบบบัญชี accellent แ...
 • อบรมโครงการพิเศษฯ (เต็มแล้ว)

  ตามที่ได้เปิดให้หน่วยงาน ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษฯ เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้...
 • อบรมระบบบัญชี 3 มิติ(เต็มแล้ว)

  สำหรับการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ (สำหรับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้เดิม) พร้อมทั้งจะไ...
 • ตรวจสอบงบประมาณและใบแจ้งหนี้ ปี2551

  เรื่อง ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณประจำปี 2551 และตรวจสอบใบแจ้งหนี้ในระบบบัญชี 3 มิติ คลิก...
 • ตารางสรุปการบันทึกผังบัญชี 2551

  โครงการได้ทำสรุปรายการผังบัญชีที่ใช้ในการทำใบตั้งหนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานจะได้ทำการตั...
 • เปลี่ยนวันเวลาอบรม AP และ GL

  ตามที่โครงการ 3 มิติ ได้แจ้งวัน-เวลาอบรมผู้ใช้ระบบ 3 มิติไปแล้วนั้น โครงการ 3 มิติ ขอเปลี่ยนว...