วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
คลังบทความ

ค้นหา 

 • การบริหารเบิกจ่ายปี 2552

    แบบฟอร์ม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2552 คลิกดาวน์โหลด...
 • ขอให้ยืนยันยอดสำรองจ่าย

  ขอให้ยืนยันยอกสำรองจ่ายของหน่วยงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2551 คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
 • ผู้มีสิทธิได้รับเงินเฉพาะเดือนก.ย.51

  แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงิน สำหรับเอกสารการตั้งหนี้เฉพาะเดือนกั...
 • ตรวจสอบใบตั้งหนี้ที่ค้างในระบบ

  ขอส่งเอกสารเบิกจ่ายเพื่อแก้ไข และ ตรวจสอบใบตั้งหนี้ที่ค้างในระบบคลิกดูรายละเอียดที่นี่...
 • ดูสถานะยืนยันงปม.และใบแจ้งหนี้

   ท่านสามารถดูรายงานแสดงการตรวจสอบสถานะยืนยันงบประมาณปี 2552 และ ตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้ หา...
 • ระเบียบการสอบซ่อม

  ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึก...