ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
คลังบทความ

ค้นหา 

 • ด่วน!! ฟังการฝึกอบรมผ่านดาวเทียม

   ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เกิดปร...
 • แนวปฏิบัติกันเงิน/ขยายเงินกันปี52

  ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บันทึกการกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ 255...
 • กำหนดการการฝึกอบรม

    ตามที่มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนการบันทึกบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นการบันทึกบัญชีเกณฑื...
 • ปิดระบบ 25 พ.ย. 51 เวลา 17.00 น.

     ในวันที่ 25 พ.ย. 51 เวลา 17.00 น. โครงการจะทำการปิดระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่อง...
 • รับใบสำคัญเงินอุดหนุน

  ขอให้ทุกหน่วยงานมารับใบสำคัญเงินอุดหนุนภาษาที่สอง และเงินอุดหนุนสื่อการสอนปี 2551 ได้ที่ก...