ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
คลังบทความ

ค้นหา 

 • กองคลัง

  ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล...
 • แจ้งปิดระบบบัญชี 3 มิติ

  เวลา 18.00 น. โครงการบัญชี 3 มิติ จำต้องปิดระบบบัญชี 3 มิติเพื่อทำการปรับปรุงระบบ ขอให้ผู้ใช้ระบ...
 • ส่งใบสำคัญโบนัส

  ด่วน ! หน่วยงานดังต่อไปนี้ กรุณาส่งใบสำคัญรับเงินโบนัส ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ที่นางพรทิพย...
 • ตรวจสอบใบสำคัญ เดือนเมษายน

  คณะ/สำนัก กรุณาตรวจสอบใบสำคัญรับเงินเดือน เมษายน 2552 และจัดส่งใบสำคัญรับเงินคืนกองคลัง ด่ว...
 • จัดส่งสำเนาสัญญายืมเงิน

  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป กองคลัง (งานการเงิน) จะจัดส่งสำเนาสัญญายืมเงินให้หน่วยเงินข...