ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้….

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2010 เวลา 00:00 น.

 
image ตามที่งานพัสดุได้จัดทำ แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบพัสดุประจำปี พร้อมตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง,ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบและเอกสารประกอบรายงานหมายเลข 1-6

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่