วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
คำอธิบายหมวดสินทรัพย์และอายุการใช้งาน PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
คำอธิบายหมวดสินทรัพย์และอายุการใช้งานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์เก่าและใหม่ หากมีปัญหาสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 8056-7 คลิกที่นี่