ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้….

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
  • กองคลัง จะไม่รับเรื่องตั้งเบิก ใน 5 วันทำการสุดท้ายของเดือนนั้น จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2548 เป็นต้นไป

  • งานบัญชีกองคลัง ขอแจ้งยกเลิกเรื่องการให้ข้อมูลครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ 2548 ที่แจ้งในวันประชุมชี้แจง เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเก็บข้อมูลส่งให้โครงการบัญชี 3 มิติฯ ได้ทัน 31 ธันวาคม 2548 นี้

  • ขอให้ทุกหน่วยงานเลิกใช้รหัสgpscที่ขึ้นต้นด้วย 99.....ในการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์เพราะสมพ.ยกเลิกรหัส 99..... หมดแล้วแต่ให้ไปค้นหารหัส gpsc ที่ http://www.gprocurement.go.th หรือ คลิกที่นี่ ใช้ไปก่อนทางโครงการกำลังลงข้อมูลรหัสgpscให้ค้นหาในwebของเราให้อยู่ค่ะ

  • แจ้งทุกหน่วยงาน หลังจากขึ้นทะเบียนสินทรัพย์เก่าลงแผ่นดิสก์แล้ว ส่วนกลางให้ส่งแผ่นดิสก์มาที่โครงการบัญชี 3 มิติ แต่สาขาวิทยบริการฯ ให้ส่งเป็นไฟล์ให้โครงการดูก่อน ถ้าโครงการแจ้งว่าถูกต้องแล้วจึงส่งแผ่นดิสก์มาให้ที่โครงการ

  • ขอเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายการจากแผนงาน 010701 งานบริหารจัดการทั่วไป เปลี่ยนเป็น งานบริหารมหาวิทยาลัย

  • ถ้าหน่วยงานใดต้องการใช้งานวันที่ 10 ตค.2548 จะต้องเข้าไปส่งแผนงบประมาณไตรมาสแรกและตรวจสอบงบประมาณของตนเองแล้วยืนยันข้อมูลให้กองแผนหลังจากนั้นเมื่อกองแผนตรวจสอบแล้วจะส่งข้อมูลให้โครงการ3 มิติเปิดระบบให้หน่วยงานนั้นใช้งานได้ตามปกติ
  •