ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้….

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
การบันทึกรายการในกรณีได้รับการยกเว้น PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
แนวทางการบันทึกรายการในระบบ 3 มิติ กรณีได้รับการยกเว้นไม่ต้องบันทึกรายการเข้าระบบจัดซื้ด/จ้างแบบเต็มระบบ คลิกดูได้ที่นี่