ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) PDF พิมพ์
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2007 เวลา 18:43 น.
ตัวอย่างตารางการคุมครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน ท่านสามารถนำไปทำการคุมทะเบียนครุภัณฑ์ที่หน่วยงานของท่านเองได้ คลิกดูได้ที่นี่