วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 1161
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1898
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1596
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1616
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 6194
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 2078
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2245
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2939
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2597
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 2198
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 5302
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7746
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 4446
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 4452
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 5155
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 10219
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 10865
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 8543
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 4236
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 20574
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 9263
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 8675
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 12163
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5862