วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน
ภาพกิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2558 1196
2 ประมวลภาพกิจกรรม กองคลังร่วมปลูกป่าชายเลน 2558 1939
3 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 2557 1626
4 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 1645
5 สมุด friendship ของผู้เกษียณ 6220
6 ประมวลภาพกิจกรรม รวมใจกองคลังแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 2107
7 ประมวลภาพกิจกรรมรวมใจกองคลังมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2274
8 ประมวลภาพกิจกรรมปลูกป่า 2965
9 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2555 2629
10 ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 2228
11 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๓ 5327
12 ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ 7773
13 ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ 4503
14 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๓ 4516
15 ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชาปี ๒๕๕๓ 5182
16 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ 10262
17 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ ๒๕๕๒ 10897
18 ภาพวันมาฆบูชาปี ๕๒ 8578
19 ทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับขวัญปีใหม่ ๕๒ 4260
20 ภาพวันลอยกระทงประจำปี 2551 20633
21 สถานที่ทำงานภายในกองคลัง 9312
22 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ปี 2549 8709
23 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2550 12232
24 สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง 5893