วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่องค์กรอย่างยั่งยืน

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง 3614
2 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 5505
3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 26273
4 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 29425
5 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย 7077
6 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 11825
7 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 12805
8 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 7349
9 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 2736
10 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 7812
11 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 6168
12 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 13980
13 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 11805
14 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 35160
15 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 5617
16 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 44977
17 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 39684
18 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 213716
19 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 13731
20 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 18086
21 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 15541
22 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 16183