รายละเอียดประกาศเชิญชวน #10

รหัส10
เลขที่เอกสาร15/2558
คำอธิบายประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจันทรภาณุ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Files1429590640.ประกาศเชิญชวน จ้างปรับปรุงอาคารจันทรภาณุ0001.pdf
วันที่ประกาศ17-04-2015
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารจันทรภาณุ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ3648900.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง