รายละเอียดประกาศเชิญชวน #160

รหัส160
เลขที่เอกสาร14/2567
คำอธิบายจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผูกพันปี 2568
Files1715849048.post jara NO.14.pdf
วันที่ประกาศ15-05-2024
ชื่อโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผูกพันปี 2568
วงเงินงบประมาณ990000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสถาบันคอมพิวเตอร์